Nhiều chuyên gia cho rằng, bạn đôi khi cần phải chơi chậm lại. Điều này sẽ làm cho đối thủ mạnh bị bối rối. Đây chính là mẹo thắng Poker mà nhiều chuyên gia sử dụng.