• Vị trí Center: dành cho cầu thủ cao nhất
  • Power Forward: cầu thủ cao nhất và mạnh nhất
  • Small Forward: Cầu thủ thấp hơn, nhanh nhẹn
  • Shooting Guard: cầu thủ thấp, xử lý và ném bóng tốt
  • PG: cầu thủ điều phối bóng, hậu vệ