• Phần cuối là Lịch Sử Cược. Hay còn gọi là Cầu của các ván trước. Nhìn vào mục này, nhiều tay chơi chuyên nghiệp sẽ biết cách cược ra sao để đem lại lợi nhuận cho mình.